Co je vlastně Anhydrit?

Je to litý samonivelační potěr na bázi síranu vápenatého používaný výhradně pro lité podlahy (pro roznášecí vrstvu). Jako pojivo se pro Anhydrit používá anhydrit nebo α-sádra. Dalšími složkami Anhydritu jsou písek, voda a přísady.

označení
- AE znamená to, že je jako pojivo použitý termický anhydrit – bezvodý síran vápenatý.
- FE, je jako pojivo použita α-sádra – půlvodý síran vápenatý.

Typ pojiva nemá vliv na konečné fyzikálně-mechanické vlastnosti, ale ovlivňuje chování směsi v čerstvém stavu a při tuhnutí v prvních několika dnech po nalití.

Výhody

 • rychlá aplikace (až 1000 m2/den)
 • tekutost (obepne dokonale trubky podlahového topení, materiál je bez vzduchových póru)
 • o 30% lepší prostup tepla (rychlejší náběh podlahového topení, snadnější prostorová regulace)
 • rovný podklad pod podlahové krytiny proveden v jednom aplikačním cyklu (úspora za nivelační stěrky atd ..)
 • menší množství dilatačních spár (krytina bez propsaných spár)
 • samonivelační schopnost
 • menší výška materiálu (již od 3 cm)

Vlastnosti

 • Suchá objemová hmotnost 2100 kg/m3
 • Zpracovatelnost 240 minut od výroby
 • Pochozí 1 až 2 dny v závislosti na teplotě, vlhkosti prostředí a na typu pojiva
 • Zatížitelnost 4 až 5 dní v závislosti na teplotě, vlhkosti prostředí a na typu pojiva
 • Po 7 dnech lze spustit podlahové topení (dle protokolu)
 • Objemové změny jen 0,1 mm/m
 • Není zapotřebí vyztužovat, odpovídající pevnostní parametry jako vyztužený betonový potěr

Použití

 • Zalití podlahových topení
 • Zalití podlah bez podlahového topení
 • Srovnání starých výškově rozdílných podlah (např. srovnání podlah v celém opravovaném RD)
 • Náhrada betonových potěrů (vyjma vlhkých míst jako bazény, prádelny atd.)

Průběh zakázky

 • kontaktujte nás zde
 • bude Vám provedena předběžná cenová nabídka
 • náš technik Vás po dohodě navštíví (cca do 3 dnů), provede zaměření výškové, plošné a na základě získaných údajů Vám provede zhotovení přesné cenové nabídky (tentýž nebo následující den), TATO CENA JE JIŽ KONEČNÁ A NAŠE FIRMA SI ZA NI RUČÍ !!!
 • po splnění všech potřebných záležitostí vyplívající z obchodního vztahu přichází na řadu samotné provedení podlahy (běžný rodinný dům je hotov za cca 1-3 dny podle náročnosti přípravy podkladu)
 • při potřebě přebroušení (v závislosti na zamýšlené podlahové krytině) je povrch cca za 14 dní přebroušen ( dle klimatických podmínek a podmínkám vysychání materiálu)
 • na závěr přichází předání díla

Výroba

Námi dodávaný anhydrit se vyrábí tzv. mokrou cestou, kdy se ne betonárce namíchá směs v konzistenci a kvalitě připravené přímo pro ukládku.

Doprava

Na stavbu se dopravuje autodomíchávačem (mixem).

Aplikace

Pomocí čerpadla se tlačí materiál gumovými hadicemi až na požadované místo (až do vzdálenosti 200 metrů nebo do výšky 80 metrů).

Požadavky na stavbu

není zapotřebí na stavbě voda ani elektřina
stavba by měla být zabezpečena proti průvanu (např. osazené okna a dveře, igelit atd.)

Za jak dlouho mohu mít podlahu hotovou?

Každá zakázka je individuální a nelze předem říct kolik zabere času. Budeme se však snažit Vaší požadavky splnit v té nejkratší době.